PrihlásenieHome
VYHLÁSENIE NÚDZOVÉHO STAVU PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Čechovičová Adriana   
Pondelok, 16 Marec 2020 05:59

 

Vzhľadom na nariadenie vlády SR schváliť núdzový stav, počnúc dňom 16.03.2020 platí obmedzene prevádzkovania všetkých služieb, autoškoly sú povinné pozastaviť výcvik na dobu do odvolania, z dôvodu zamedzenia šírenia korona vírusu COVID-19, viac info nájdete TU.

 
oznam PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 13 Marec 2020 09:32

Vážení členovia.

dnes o 16:30 hod. mi bolo oznámené, že stanovisko PZ k vykonávaniu skúšok nemôže byť na našej web stránke uverejnené. Preto bolo okamžite odstránené.

 
Odporúčanie predsedu SKVZA PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Čechovičová Adriana   
Piatok, 13 Marec 2020 09:32

Vážení kolegovia, členovia SKVZA - autoškoláci.

Vzhľadom na Vážnu situáciu vo svete zapríčinenú korona vírusom, úrad SKVZA pozorne sleduje vývoj, ale nevieme stanovovať a ani určovať členom ako postupovať. V rámci dostupných informácií, ktoré sú zverejňované je potrebné opatrne vyhodnotiť možný dopad a preto z doterajších vyjadrení a pokynov z jednotlivých rezortov vyplýva, že zatiaľ nebol daný priamy zákaz našej činnosti.

Preto odporúčame:

  1. Teoretickú výuku dočasne prerušiť do 31.3.2020 a nahradiť ju priamou komunikáciou elektronicky s jednotlivými žiakmi - samoštúdium s odporúčaním, ktoré témy si má náš žiak/študent naštudovať doma.
  2. Opatrením zo dňa 12.03.2020 Ministerstvo vnútra SR Prezídium policajného zboru pozastavilo výkon záverečných skúšok, preto je potrebné prispôsobiť aj následnú prípravu uchádzačov a posunúť aj praktický výcvik.
  3. Praktický výcvik je ale na vlastnom rozhodnutí konkrétnej autoškoly a dobrovoľnosti žiaka a inštruktora - na dohode, nakoľko vo vozidle sú len dvaja a pri dodržaní preventívnych opatrení môže výcvik prebiehať.

Odporúčam priebežne sledovať stránky Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva dopravy SR, kde sú aktuálne informácie, pokyny a nariadenia a podľa toho aj riadiť celú činnosť.

Ing. Jozef Rohaľ, predseda P SKVZA

 
STANOVISKO PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Čechovičová Adriana   
Piatok, 13 Marec 2020 09:27

Sústava škôl a školských zriadení je definovaná zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:

SÚSTAVA ŠKÔL

§ 27 zákona č. 245/2008 Z.z.

(1) Školy zaradené do siete škôl a školských zariadení, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona prostredníctvom vzdelávacích programov odborov vzdelávania poskytujúcich na seba nadväzujúce stupne vzdelania, tvoria sústavu škôl.

(2) Sústavu škôl tvoria tieto druhy škôl:

a) materská škola,

b) základná škola,

c) gymnázium,

d) stredná odborná škola,

e) stredná športová škola,

f) škola umeleckého priemyslu,

g) konzervatórium,

h) školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

i) základná umelecká škola,

j) jazyková škola.

SÚSTAVA ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

§ 112 zákona č. 245/2008 Z.z.

(1) Sústavu školských zariadení tvoria

a) školské výchovno-vzdelávacie zariadenia,

b) špeciálne výchovné zariadenia,

c) školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

d) školské účelové zariadenia.

(2) Školské zariadenie podľa odseku 1 je právnická osoba, ak tak určí zriaďovateľ.

Školu alebo školské zariadenie môže zriadiť

a) obec,

b) samosprávny kraj,

c) okresný úrad v sídle kraja,

d) štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,

e) iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

 

Z uvedených ustanovení je zrejmé, že autoškoly nepatria do sústavy škôl a školských zariadení. V záujme predchádzania vzniku a šírenia vírusu COVID-19 však odporúčame, aby každý prevádzkovateľ autoškoly, s prihliadnutím na počet účastníkov vodičských kurzov, zvážil pozastavenie vykonávania výcviku v autoškole do zrušenia prijatých opatrení, vzťahujúcich sa na ochranu pred vznikom a šírením vírusu COVID-19.

 

Opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR dňa 12.3.2020 a ďalšie dôležité informácie sú zverejnené na TU.

 

JUDr. Bohuš Chochlík

Riaditeľ štátneho dopravného úradu

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Námestie slobody 6

810 05 Bratislava

 
OZNAM TEMPEST PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Čechovičová Adriana   
Piatok, 13 Marec 2020 07:35

Vážení členovia,

 pred chvíľkou nám na úrad komory bolo oznámené, že systém JISCD má poruchu. Na odstránení poruchy intenzívne pracuje spoločnosť TEMPEST a. s.

NOVÉ - od 09:52 už systém JISCD funguje!

 
OZNAM PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Čechovičová Adriana   
Piatok, 13 Marec 2020 05:08

Vážení členovia.

Úrad SKVZA dňa 12.03.2020 odoslal na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravia SR a Ministerstvo dopravy a výstavby SR žiadosť o stanovisko či sa opatrenie zavedené dňa 12.03.2020 v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky odo dňa 16.03.2020 zatvoriť všetky predškolské a školské zariadenia, centrá voľného času či iné organizované voľnočasové aktivity týka aj autoškôl registrovaných v SR.

O odpovedi Vás budeme neodkladne informovať.

 
OZNAM PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Čechovičová Adriana   
Štvrtok, 12 Marec 2020 08:03

Úrad SKVZA zaznamenal telefonáty so žiadosťou o stanovisko SKVZA v súvislosti so šírením korona vírusu COVID-19.

Úrad SKVZA odporúča dodržiavať pokyny Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva SR.

www.uvzsr.sk 

www.health.gov.sk/?koronavirus-covid-19

 

Zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej a inej povahy

„Hromadnými podujatiami športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy sú napríklad divadelné, filmové, audiovizuálne predstavenia, výstavy, koncerty, diskotéky, športové podujatia, sväté omše, plesy, svadby a iné hromadné podujatia. Nie je možné, aby Úrad verejného zdravotníctva SR presne vymedzil názvy hromadných podujatí, nakoľko opomenutím niektorého typu hromadného podujatia by vytvoril mylnú predstavu, že sa uvedené opatrenie naň nevzťahuje. Rovnako ani počet osôb, na ktoré sa uvedené opatrenie zákazu hromadných podujatí vzťahuje, nie je možné z odborného hľadiska vymedziť presným číslom, nakoľko nie je možné všeobecne špecifikovať aké osoby sa podujatia zúčastňujú (stav ich imunity, vek, rizikové faktory), aké sú  priestorové a technické podmienky  daných priestorov (typ vetrania, prístupové cesty), vzdialenosť osôb od seba, frekvencia a intenzita pohybu osôb v priestore, typy povrchov a ich dezinfikovateľnosť. Dôležitá je aj aktuálna  epidemiologická situácia  v konkrétnej lokalite a mnohé ďalšie faktory.“

 

.

 
OZNAM PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Čechovičová Adriana   
Utorok, 10 Marec 2020 09:45

 

Vážení členovia SKVZA.

Ako iste viete, Valné zhromaždenie SKVZA bolo naplánované na dňa 03.04.2020. Včera Vám mali byť odoslané pozvánky. Ale z dôvodu zdravotných opatrení, prevencie a minimalizovaniu šírenia nového korona vírusu COVID-19 sa Valné zhromaždenie SKVZA presúva.

O novom termíne Vás budeme informovať.

Ďakujeme za porozumenie.

 
« ZačiatokPredošlý12345678910NasledujúcaKoniec »

Strana 4 z 13

Zmluvný partner

logo_Jurik.jpg

Zmluvný partner

struharnansky.jpg

Zmluvný partner

sabia2.jpg

Zmluvný partner

banner.jpg

Kto je online

 17 hostia/hostí prítomný


(c) Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 2012-2020


Webstránka bola vytvorená redakčným systémom Joomla!.