PrihlásenieHome
Nahradenie neúčasti na hodine teórie PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 03 Marec 2020 19:08

 

Účastníci kurzu často kladú otázku, ako majú nahradiť vymeškané hodiny teoretickej prípravy e-learningom. Túto otázku smerujú najčastejšie na ministerstvo dopravy alebo na úrad komory. Z toho jednoznačne vyplýva, že v autoškole nedostali základné informácie. Každý účastník kurzu by mal byť ešte pred nástupom do vodičského kurzu oboznámený s priebehom výcviku ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúce z toho.

V tomto článku chcem poukázať na všetky možnosti pri nahradzovaní vymeškaných hodín teórie a postupmi, ktoré musí účastník kurzu a inštruktor dodržať pri ich realizovaní.

Celé znenie článku nájdete: TU

 
DOŠKOĽOVACIE KURZY INŠTRUKTOROV PO NOVOM !!! PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Solárová Katarína   
Štvrtok, 16 Január 2020 11:36

Informácia pre doškoľovacie kurzy inštruktorov autoškôl podľa novely zákona

č. 93/2005 Z. z. o autoškolách platnej od 23.05.2020!!!

 

Všetci držitelia inštruktorských preukazov vydaných do 22.05.2020 musia 

absolvovať prvý doškoľovací kurz inštruktorov podľa novej účinnosti zákona

do dátumu  22.05.2022.

 

Ak váš inštruktorský preukaz končí do 23.05.2020 postupujete podľa doterajších

podmienok zákona č. 93/2005 Z. z o autoškolách. 

 

V prípade, že váš inštruktorský preukaz končí od 24.05.2020 do 22.07.2020, tak

žiadate o doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl podľa starých podmienok zákona

č. 93/2005 Z. z. o autoškolách, t.j. zašlete na Úrad komory prihlášku do kurzu 

a v lehote najskôr 6 mesiacov a najneskôr 3 mesiace pred ukončením platnosti 

inštruktorského preukazu, zasielate žiadosť o predĺženie platnosti na okresný úrad,

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v sídle kraja. Doškoľovací kurz

inštruktorov autoškôl ale už absolvujete podľa nových podmienok zákona. 

Z uvedeného vyplýva, že SKVZA bude mať prvý doškoľovací kurz inštruktorov 

autoškôl podľa novej platnej legislatívy už dňa 24.05.2020. 

 

Po dátume 22.07.2020 sa účastníci do doškoľovacích kurzov inštruktorov autôškôl

prihlasujú dva mesiace pred ukončením platnosti inštruktorského preukazu. Lehota

je uvedená v novele zákona o autoškolách. 

 

 

 

 
INFORMÁCIA PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Čechovičová Adriana   
Utorok, 14 Január 2020 06:07

 

Vážení členovia SKVZA,

            keďže prichádzajú telefonáty s otázkami na pozvánky na deň 23.1.2020 dovoľujeme si upresniť, že na deň 23.1.2020 sú dve pozvánky a teda aj dve stretnutia a to:

  1. prednáška/školenie o 9.00 hod s programom (viď pozvánka)
  2. mimoriadne Valné zhromaždenie o 14.00 s jediným bodom programu – voľba predsedu predstavenstva SKVZA.

Týmto Vás prosím, aby ste sa podrobne oboznámili s obidvoma pozvánkami a zároveň si preštudovali aj to, že môžete predložiť návrh kandidáta a je treba to poslať na uvedené maily najneskôr do 17.1.2020 (netreba návrh nosiť na Valné zhromaždenie). Obidve podujatia sú v hoteli LUX v Banskej Bystrici, z dôvodu, aby sme to vybavili efektívne.“

Úrad SKVZA

            

 
DOŠKOĽOVACÍ KURZ INŠTRUKTOROV PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Solárová Katarína   
Štvrtok, 09 Január 2020 07:15

 

Otvárame doškoľovací kurz inštruktorov.


Termín:                         27. - 31. 01. 2020

Miesto:                          Autoškola Koreň

                                     Partizánska cesta 81

                                     Banská Bystrica

Počet voľných miest:    4


V prípade záujmu o kurz kontaktujte Úrad komory telefonicky

alebo e-mailom. 

 
Kontroly teoretickej výučby v autoškolách PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 02 Október 2019 20:44

 

ucebnaIng. Juraj Hudec, vedúci oddelenia štátneho dozoru a dohľadu, odbor kontroly štátneho dozoru a dohľadu Ministerstva dopravy SR informuje v najbližšom vydaní časopisu Autoškolák III _ 2019 o vykonaných kontrolách v autoškolách.

      V uplynulom období kontrolóri Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vykonali kontroly autoškôl so zameraním na teoretickú výučbu v autoškolách, konkrétne na správnu identifikáciu účastníkov vodičských kurzov. Za týmto účelom boli náhodne vybraté autoškoly zatiaľ v troch krajoch, a to Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom.

      Po skúsenostiach s kontrolami identifikácie praktických jázd sme nemali nejaké veľké očakávania o tom, ako inštruktori budú používať identifikačné zariadenia v učebniach. No realita bola žiaľ ešte horšia ako tieto očakávania.

      V Bratislavskom kraji bolo skontrolovaných päť autoškôl, v Trnavskom taktiež päť a v Nitrianskom kraji boli skontrolované tri autoškoly. Ani v jednom prípade počet identifikovaných účastníkov vodičských kurzov podľa Jednotného informačného systému cestnej dopravy zďaleka nezodpovedal počtu reálne prítomných účastníkov na výučbe. V drvivej väčšine prípadov žiaľ nebol na teórii prítomný ani jeden účastník. V niektorých učebniach dokonca chýbali identifikačné zariadenia. Účastníkov vodičských kurzov tak zrejme inštruktori identifikovali niekde doma v obývačke.

      Čo z tohto celého vyplýva ? Poviem to úplne jednoducho. Pokiaľ sa za takéto porušenia nebudú odoberať inštruktorské preukazy a rušiť autoškoly, toto sa diať bude. Tu nepomôže žiaden dohovor, ani finančné sankcie. Tu pomôže už len tvrdá represia. Z každej z vykonaných kontrolných akcií totiž vyplýva, že podvádzanie v oblasti autoškôl je veľmi častý jav so zhoršujúcou sa tendenciou. Zo všetkých oblastí, nad ktorými má Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky kontrolnú právomoc je táto jednou z najnedostatkovejších. Horšou je snáď už len oblasť povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku niektorých vodičov. Preto po nadobudnutí účinnosti novely zákona o autoškolách, ktorá by mala umožniť konečne ukladanie adekvátnych sankcií za porušovanie predpisov sa budú vykonávať ešte intenzívnejšie kontrolné akcie a ukladať účinné sankcie. Žiaľ autoškoláci nám nedávajú na výber.

 

Ing. Juraj H u d e c

vedúci oddelenia štátneho dozoru a dohľadu

odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

 

 

 
DOŠKOĽOVACÍ KURZ INŠTRUKTOROV PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Solárová Katarína   
Pondelok, 19 August 2019 07:48

Uverejnili sme 4 termíny doškoľovacích kurzov inštruktorov autoškôl.

V prípade záujmu o zaradenie kontaktujte Úrad SKVZA.


 
UPOZORNENIE PRE INŠTRUKTOROV PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Solárová Katarína   
Štvrtok, 30 Máj 2019 11:13

Upozorňujeme držiteľov vodičských preukazov vydaných od 01.05.2004 do 19.01.2013, ktorí majú v tomto vodičskom preukaze zapísanú len skupinu vodiského oprávnenia A obmedzenú do 25 kW v súlade s vtedy platnou zákonnou úpravou (zákon 315/1996 Z. z. platný do 31.01.2009  a zákon č. 8/2009 Z. z. platný do 19.01.2013) a súčasne majú vydaný inštruktorský preukaz, v ktorom majú zapísanú skupinu A inštruktorského oprávnenia, že podľa zákonnej úpravy platnej od 19.01.2013 (zákon č. 8/2009 Z. z. platný od 19.01.2013) sú držiteľmi vodičského oprávnenia skupiny A2.

Odporúčame týmto držiteľom vodičských preukazov, aby pred absolvovaním doškoľovacieho kurzu inštruktorov požiadali príslušný dopravný inšpektorát o rozšírenie vodičského oprávnenia zo skupiny A<25 / A2 na skupinu A na základe vykonanej osobitnej skúšky alebo absolvovania osobitného výcviku v autoškole podľa zákonnej úpravy platnej od 19.01.2013 (zákon č. 8/2009 Z. z. platný od 19.01.2013).

V praxi to znamená, že ak ste zaradený do doškoľovacieho kurzu inštruktorov a máte inštruktorský preukaz na skupinu A a vo vodičskom preukaze nemáte zapísanú skupinu A, systém JISCD vyhodnotí situáciu tak, že účastník nemá platné skupiny vodičského oprávnenia A, ktoré sú potrebné pre zaradenie do doškoľovacieho kurzu inštruktorov. V taktomto prípade vás nevieme zaradiť do doškoľovacieho kurzu inštruktorov a je ohrozená platnosť inštruktorských oprávnení. 

 

 
PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA JISCD PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Solárová Katarína   
Streda, 22 Máj 2019 08:07

Vážení používatelia,

dovoľujeme si vás upozorniť na plánovanú odstávku služieb systému JISCD-ESD, ktorá prebehne v termíne 24.05.2019 v čase od 18,00 hod. do 23,00 hod.

Dôvodom odstávky je aktualizácia systému. Počas odstávky jednotlivé aplikácie JISCD nebudú dostupné, ale odstávka nebude mať vplyv na výučbu v rámci autoškôl. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie.

V prípade otázok, prosím kontaktujte Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. alebo 02/50 267 333.

 

 
« ZačiatokPredošlý12345678910NasledujúcaKoniec »

Strana 5 z 13

Zmluvný partner

logo_Jurik.jpg

Zmluvný partner

struharnansky.jpg

Zmluvný partner

sabia2.jpg

Zmluvný partner

banner.jpg

Kto je online

 25 hostia/hostí a 1 člen prítomný


(c) Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 2012-2020


Webstránka bola vytvorená redakčným systémom Joomla!.