Kontroly teoretickej výučby v autoškolách Vytlačiť
Napísal Administrator   
Streda, 02 Október 2019 20:44

 

ucebnaIng. Juraj Hudec, vedúci oddelenia štátneho dozoru a dohľadu, odbor kontroly štátneho dozoru a dohľadu Ministerstva dopravy SR informuje v najbližšom vydaní časopisu Autoškolák III _ 2019 o vykonaných kontrolách v autoškolách.

      V uplynulom období kontrolóri Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vykonali kontroly autoškôl so zameraním na teoretickú výučbu v autoškolách, konkrétne na správnu identifikáciu účastníkov vodičských kurzov. Za týmto účelom boli náhodne vybraté autoškoly zatiaľ v troch krajoch, a to Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom.

      Po skúsenostiach s kontrolami identifikácie praktických jázd sme nemali nejaké veľké očakávania o tom, ako inštruktori budú používať identifikačné zariadenia v učebniach. No realita bola žiaľ ešte horšia ako tieto očakávania.

      V Bratislavskom kraji bolo skontrolovaných päť autoškôl, v Trnavskom taktiež päť a v Nitrianskom kraji boli skontrolované tri autoškoly. Ani v jednom prípade počet identifikovaných účastníkov vodičských kurzov podľa Jednotného informačného systému cestnej dopravy zďaleka nezodpovedal počtu reálne prítomných účastníkov na výučbe. V drvivej väčšine prípadov žiaľ nebol na teórii prítomný ani jeden účastník. V niektorých učebniach dokonca chýbali identifikačné zariadenia. Účastníkov vodičských kurzov tak zrejme inštruktori identifikovali niekde doma v obývačke.

      Čo z tohto celého vyplýva ? Poviem to úplne jednoducho. Pokiaľ sa za takéto porušenia nebudú odoberať inštruktorské preukazy a rušiť autoškoly, toto sa diať bude. Tu nepomôže žiaden dohovor, ani finančné sankcie. Tu pomôže už len tvrdá represia. Z každej z vykonaných kontrolných akcií totiž vyplýva, že podvádzanie v oblasti autoškôl je veľmi častý jav so zhoršujúcou sa tendenciou. Zo všetkých oblastí, nad ktorými má Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky kontrolnú právomoc je táto jednou z najnedostatkovejších. Horšou je snáď už len oblasť povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku niektorých vodičov. Preto po nadobudnutí účinnosti novely zákona o autoškolách, ktorá by mala umožniť konečne ukladanie adekvátnych sankcií za porušovanie predpisov sa budú vykonávať ešte intenzívnejšie kontrolné akcie a ukladať účinné sankcie. Žiaľ autoškoláci nám nedávajú na výber.

 

Ing. Juraj H u d e c

vedúci oddelenia štátneho dozoru a dohľadu

odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu

Ministerstvo dopravy a výstavby SR