logo

Povolenie všeobecnej výnimky

Predseda predstavenstva SKVZA  Ing. Jozef Rohaľ požiadal písomne Prezídium Policajného zboru o povolenie všeobecnej výnimky pre SKVZA na obdobie od 13. júla 2023 do 30. októbra 2023.  Žiadosti bolo vyhovené a Prezídium Policajného zboru  P O V O Ľ U J E výnimku. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, ktoré sa používajú ako výcvikové vozidlá autoškoly pri vykonávaní výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie vodičských oprávnení skupín „C“ a „CE“.

Žiadosť o udelenie výnimky na stiahnutie tu.
List z ministerstva vnútra Slovenskej Republiky na stiahnutie tu.


Odstávka - TESTY SKVZA

Dávame do pozornosti!!!

V dňoch 04., 05., 06. júla 2023 znova prebehne plánovaná údržba infraštruktúry  v dátových centrách vždy 

v čase od 20.00 h do 02.00 h.

Je pravdepodobné, že to obmedzí aj servery generátora testov pre autoškoly. Servery môžu byť nedostupné

15 až 30 minút vo viacerých intervaloch. 

Týmto chceme eliminovať výpadky stránky testy-skvza, ktoré sa vyskytli v poslednej dobe. 

 

 

Ďakujeme za pochopenie. 

Úrad SKVZA 

 

 


Vodičské oprávnenie B a jazdné súpravy

                                  Informácia k vodičskému oprávneniu skupiny B a jazdné súpravy 

                                                 podľa zákona č. 8/2009 Z. z.

§75 ods. 7

Do skupiny motorových vozidiel B patria

a) motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM,A1,A2,A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3500 kg a ktoré sú 

konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo

s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,

b) motorové vozidlá podľa písmena a) s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu,

že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg. 

 

§76 ods. 7

jazdnú súpravu podľa § 75 ods. 7 písm. b), ktorej najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg. oprávňuje

viesť len vodičské oprávnenie skupiny B s príslušným harmonizovaným kódom (HK 96), ktoré možno udeliť po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole. 

Vysvetlenie § 75 ods. 7 b) a § 76 ods. 7:

Vodič s VO skupiny B+HK 96 (harmonizovaný kód 96) môže viesť jazdnú súpravu do celkovej hmotnosti 4 250 kg, ktorá je zložená

z motorového vozidla do 3 500 kg + príves, ktorý môže byť aj ťažší ako 750 kg, ak jazdná súprava nepresiahne celkovú hmotnosť 4 250 kg. 


PRAVIDELNÝ VÝCVIK INŠTRUKTOROV - VOĽNÉ TERMÍNY

SKVZA ponúka voľné termíny na pravidelný výcvik inštruktorov - jednodňové školenie, ktoré sa vykonáva z dôvodu podľa

zákona č. 93/2005 Z. z. o Autoškolách, § 11 ods. (1), písm. a) ďalšieho vzdelávania inštruktorov. 

 

19.09.2023 ŽILINA

22.09.2023 NITRA

30.09.2023 BARDEJOV 

Prihlásiť sa môžete cez www.skvza.sk - je potrebné prihlásiť sa na: pravidelný výcvik inštruktorov, zadať preferovanú lokalitu z vyššie uvedených. 

Po zaevidovaní prihlášky na úrade komory Vám príde informačný email, že prihláška bola zaregistrovaná. 

 

 

 

 

 

 


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

+421 2 455 26 428
+421 903 455 665
skvza@skvza.sk

Kontaktujte nás

Anna BIZNÁROVÁ
ekonom@skvza.sk | 0910 699 445

Katarína JAJCAJ
urad@skvza.sk | 0911 951 309

Ing. Milan PAJERSKÝ
kurzy@skvza.sk | 0903 455 665

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené. Created by onuo.sk