logo

Cenník kurzov

Cenník kurzov 

Základný inštruktorský kurz: 1500€
Rozširujúci inštruktorský kurz: 600€
Kreditné vzdelávanie: 120€

 

CENA KURZOV PRE INŠTRUKTOROV AUTOŠKOLY A ŠKOLIACE STREDISKÁ INŠTRUKTOROV

    Vážení autoškoláci, reagujem na ohlasy (a sú aj kladné a aj záporné), ktoré zaznievajú po uverejnení nového cenníka na získanie inštruktorského preukazu, doškoľovacích kurzov a aj kurzov pravidelného výcviku (tzv. kreditného vzdelávania).

     Ceny inštruktorských kurzov za výcvik, neboli zmenené od vzniku samotnej povinnosti podrobovať sa takýmto kurzom, teda už viac ako 15 rokov, napriek tomu, že boli návrhy na postupné zvyšovanie a keďže sme to teraz urobili naraz ( a dobehli sme ten sklz), vzniklo prekvapenie. Ale navýšenie cien vieme reálne zdôvodniť.

  • Najprv uvediem, že každá autoškola za to isté obdobie zvýšila ceny z 300- 350 EURO na dnešných 650 – 700 EURO... nárast cien až o 100 %.
  • Pôvodná kalkulácia ceny na IK a DKI uvažovala o počte inštruktorov v kurze max 15 (tento počet je v zákone)  a pod 10 sme už mali stratu a boli aj kurzy, ktoré mali aj menej ako 7 účastníkov DKI a aj IK. A to preto, lebo úrad SKVZA pozval prihlásených a na prvom stretnutí sa mnohí nezúčastnili (aj keď sa záväzne prihlásili), alebo po prvom stretnutí jednoducho neprišli, nezaplatili a potom sme už do kurzu nemohli nikoho doplniť (to Vy všetci poznáte z akého dôvodu). Taký kurz sa už začal kvôli tým čo ho chceli absolvovať naozaj.

 

Toto sa deje aj dnes. Ale chceme upozorniť tých „váhavých“ na DKI, že sa kvôli ním nebudú otvárať kurzy, len za to, že  „sa im blíži termín“.  Pripomínam, že SKVZA otvára dostatok kurzov a už sa nemôžeme prispôsobovať jednotlivcom – nebudeme zachraňovať to čo sme nespôsobili. Naozaj sa môže stať, že ak budete odkladať účasť na DKI, že termín nestihnete a platnosť IP Vám prepadne. Lehota 6 mesiacov na vykonanie DKI je dostatočná doba!

Termíny kurzov priebežne vypisujeme a preto, ak niekto má povinnosť podrobiť sa DKI, neodkladajte naše pozvánky a sledujte termíny. Rovnako aj kurzy nových inštruktorov budeme otvárať s takým počtom, aby to malo ekonomický význam pre úrad SKVZA, aby sme nevytvárali stratové kurzy.

 A teraz k cene:

Z dnešných cien nám všetkým vychádzajú nasledovné priemerné tržby na hodinu a porovnáme to s autoškolou:

 Príjem autoškoly:

Kurz AŠ na skupinu „B“ cena 650-700 EURO  ....72 h  Vaša tržba/hod  od 9,2 -10,- EURO
Kurz AŠ na skupinu „A“ cena 450-700 EURO .... 50 h Vaša tržba/hod od 9,0 -14,- EURO
Kurz AŠ na skupinu „C“ cena 1200-1490 EURO  ....71 h  Vaša tržba/hod  od 16,9 -21,- EURO

 Príjem SKVZA:

Kurz inštruktorov cena 1500 EURO ....230 h ..... naša tržba/hod  6,52 EURO
Kurz doškoľovací  cena   600 EURO ....  40 h ..... naša tržba/hod  15,00 EURO
Kurz pravidelný  cena     120 EURO .....   8 h ..naša tržba/hod  15,- EURO (vrát. stravy a obč.!)

 Ako vidíte, SKVZA má oproti autoškolákom ešte nízke ceny a ja dodávam, že v súčasnosti  akékoľvek školenie stojí v priemere 100 EURO na deň a dnes sú naše ceny na úrovni možno „poľovníckeho kurzu“ alebo iných hobby oprávnení, ktoré zďaleka nemajú parametre dokladu o vzdelaní ako náš inštruktorský preukaz.

Na doplnenie uvádzam, že v júni tohto roku bola konferencia v Agroinštitúte v Nitre  v  počte cca 250 ľudí – zúčastnili sa na nej autoškoláci a aj pracovníci úradov dopravy spolu ...nikto nevyjednával a ani nekomentoval  cenu 89 EURO/osoba za 5 hod).

    Pre porovnanie cien inštruktorských kurzov v susedných krajinách vyberiem len ČR (všade sú niekoľkonásobne drahší) . V ČR je cena za rovnaký výcvik od 30 tis do 50 tis. KČ. Nižšia cena je len preto, lebo v ČR  majú aj inštruktorský preukaz „neúplný“ teda na iba na PJ alebo iba na TE ....môžete si to sami porovnať. Cena za úplný kurz vyjde v prepočte od 1700 do 1900 EURO.

     SKVZA nezneužíva svoje postavenie, ale ani nechce byť využívaným sluhom pre jednotlivcov a keďže potrebujeme slušne zaplatiť lektorov a zabezpečiť primeranú úroveň služieb, musíme aj my nastaviť rozumnú kalkuláciu ceny. Nakoniec tá cena bude mať aj kvalitatívny dopad na nových inštruktorov tak, aby sa do našich radov dostali len takí, ktorí túto prácu budú vykonávať seriózne a na úrovni. Povolanie inštruktor autoškoly by nemalo byť ako núdzové riešenie zamestnania.

    Na záver pripomeniem novú skúsenosť z pravidelného školenia v Nitre, kde sme spozorovali nežiadúci jav – niektorí inštruktori opustili školenie ešte pred obedom a niektorí dokonca hneď po registrácii. Takto sa ku „vzdelávaniu“ postavili inštruktori Západoslovenského a Bratislavského kraja.

V kurzoch inštruktorov Stredoslovenského a Východoslovenského kraja kurzy riadne absolvovali – neodišiel nikto.

Teda hneď na prvom kurze kreditného vzdelávania sa našli inštruktori, ktorí sú tak na tom dobre, že sa nepotrebujú vzdelávať?! Tu už nepotrebujeme komentár. Všetko to, čo bolo pre nich pripravené bolo urobené zbytočne a vyšlo to na zmar – vrátane stravy.

     Ďalšie kurzy budú zabezpečené tak, že záznam v JISCD bude len pre tých, ktorí absolvujú celý kurz s kontrolou aj na záver.

    Výcvikové strediská SKVZA na prípravu inštruktorov od účinnosti novely zákona 93/2005 a vyhlášky 45/2016 prešli na základe rozhodnutia Dozornej rady SKVZA interným auditom s tým, že sme chceli zároveň vybrať strediská na pravidelný výcvik s väčšou kapacitou na jeden kurz cca 50 osôb. Po vykonaní auditu schválené štandardy na IK a DKI splnilo 6 stredísk a na kapacitu cca 50 splnili len 3 strediská. Tu je naviac potrebné zabezpečiť aj plochy na parkovanie pre účastníkov a lektorov, stravu s občerstvením s možnosťou rýchleho výdaja naraz pre všetkých prítomných.

Strediská, ktoré podmienky momentálne nespĺňajú, dostali priestor a čas na doplnenie vybavenosti.

 Výber školiacich stredísk v autoškolách má ten dôvod, aby budúci inštruktori v reáli mali možnosť vidieť celý výcvik, priestory, učebne a zázemie, vozidlá, autocvičisko a autotrenažér a keďže súčasťou prípravy sú aj náčuvy a modelovanie vyučovacej hodiny podľa predmetov a témy, tak to musí mať školiace stredisko vo vlastníctve. Zjednodušene, ak chceme vzorovú výuku a prípravu, musí byť školiace stredisko vzorom.

Naši budúci inštruktori by mali dostať ukážkový a hmotný výcvik a prípravu a nie virtuálne.

Inštruktori by teda na takomto kurze mali obdržať predpísanú prípravu od fundovaných lektorov a v profesionálnom prostredí.

Vyzývam všetkých  prajníkov a aj neprajníkov nech sa prídu osobne na jednotlivé strediská presvedčiť, či sú splnené uvedené štandardy a záujemcov, aby sa prišli inšpirovať. Rovnako aj pravidelný výcvik inštruktorov autoškoly by mal byť príležitosťou na inšpiráciu ako robia autoškolu iní a preto je to organizované na týchto strediskách, ktoré zriadila SKVZA.

Od  tých, ktorí majú veľa pripomienok privítame rovnako pozvanie, aby sme sa naopak mohli dozvedieť ako to majú oni a tiež sa radi poučíme a aj naučíme nové progresívne veci, ak to vedia lepšie.

 

Ing. Jozef Rohaľ, predseda predstavenstva SKVZA


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

+421 2 455 26 428
+421 903 455 665
skvza@skvza.sk

Kontaktujte nás

Anna BIZNÁROVÁ
ekonom@skvza.sk | 0910 699 445

Katarína JAJCAJ
urad@skvza.sk | 0911 951 309

Ing. Milan PAJERSKÝ
kurzy@skvza.sk | 0903 455 665

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené. Created by onuo.sk