logo

Nové opatrenia pre autoškoly a výcvikové strediská od 11.12.2020

Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r) a w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom autoškôl a školiacim strediskám inštruktorov vykonávajúcim inštruktorské kurzy a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) účastník kurzu a inštruktor musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,

b) po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,

c) pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú,

d) umožniť v kurzoch výučbu aj dištančnou formou.

 

 Z uvedeného vyplýva, že terajšiu prezenčnú formu možno nahradiť aj dištančnou.

Zároveň platí, že subjekty, ktoré mohli doteraz vykonávať výučbu teórie iba prezenčne, môžu od účinnosti tejto vyhlášky vykonávať teoretickú výučbu aj „dištančne“.

Vykonávanie praktických jázd (obmedzenie v rámci prijatých opatrení) je v podľa terajšej platnej vyhlášky nemenné.

Predmetná vyhláška (34/2020 V. v. SR) má stanovenú platnosť až od 11.12.2020, čo je od piatku od polnoci.


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

+421 2 455 26 428
+421 903 455 665
skvza@skvza.sk

Kontaktujte nás

Anna BIZNÁROVÁ
ekonom@skvza.sk | 0910 699 445

Katarína JAJCAJ
urad@skvza.sk | 0911 951 309

Ing. Milan PAJERSKÝ
kurzy@skvza.sk | 0903 455 665

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené. Created by onuo.sk