logo

Podmienky pre vzdelávacie kurzy a autoškoly

Vzdelávacie kurzy a autoškoly:

  1. stupeň ohrozenia (čierna) - možné iba OTP režime

Ostatné stupne COVID Automatu:

  • počet návštevníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky.
  • ak plocha prevádzky nedosahuje 150 m2, maximálny počet účastníkov prítomných v prevádzke je stanovený na 20.
  • počas prebiehajúcej výučby teórie a konania záverečných skúšok nutné zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi príslušného kurzu; uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a príslušného skúšobného komisára,
  • nutné zabezpečiť, aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba; uvedené sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vo vedení vozidla.

Revízia dokumentu: 15.10.2021
Úrad komory


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

Kontaktujte nás

Martin MARCINČIN
skvza@skvza.sk
+421 911 951 309

Ing. Mária ŠTRBOVÁ
ekonom@skvza.sk
+421 903 455 665

 

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené. Created by onuo.sk