logo

Vodičské oprávnenie B a jazdné súpravy

                                  Informácia k vodičskému oprávneniu skupiny B a jazdné súpravy 

                                                 podľa zákona č. 8/2009 Z. z.

§75 ods. 7

Do skupiny motorových vozidiel B patria

a) motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM,A1,A2,A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3500 kg a ktoré sú 

konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo

s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,

b) motorové vozidlá podľa písmena a) s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu,

že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg. 

 

§76 ods. 7

jazdnú súpravu podľa § 75 ods. 7 písm. b), ktorej najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg. oprávňuje

viesť len vodičské oprávnenie skupiny B s príslušným harmonizovaným kódom (HK 96), ktoré možno udeliť po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole. 

Vysvetlenie § 75 ods. 7 b) a § 76 ods. 7:

Vodič s VO skupiny B+HK 96 (harmonizovaný kód 96) môže viesť jazdnú súpravu do celkovej hmotnosti 4 250 kg, ktorá je zložená

z motorového vozidla do 3 500 kg + príves, ktorý môže byť aj ťažší ako 750 kg, ak jazdná súprava nepresiahne celkovú hmotnosť 4 250 kg. 


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

+421 2 455 26 428
+421 903 455 665
skvza@skvza.sk

Kontaktujte nás

Anna BIZNÁROVÁ
ekonom@skvza.sk | 0910 699 445

Katarína JAJCAJ
urad@skvza.sk | 0911 951 309

Ing. Milan PAJERSKÝ
kurzy@skvza.sk | 0903 455 665

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené. Created by onuo.sk