logo

Výzva pre členov SKVZA

Na základe pozvánky doručenej elektronickou formou a následne poštou, žiadame členov SKVZA o potvrdenie účasti alebo neúčasti na Valnom zhromaždení na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 26.07.2021. 

Ak ste tak medzičasom urobili, považujte túto výzvu za bezpredmetnú. 

 

Ďakujeme za spoluprácu!


Schéma minimálnej pomoci

Radi by sme Vás informovali, že do 31.08.2021 majú prevádzkovatelia autoškôl, školiacich stredísk a prevádzkovatelia medzinárodnej pravidelnej osobnej dopravy možnosť využiť schému pomoci na kompenzáciu poklesu tržieb, o ktoré prišli v dôsledku ochorenia COVID-19 v období od apríla 2020 do decembra 2020 a počas prvého štvrťroka roku 2021. 

Všetky potrebné dokumenty ako aj formulár nájdete na stránke https://www.mindop.sk/schema-pomoci/schema-statnej-pomoci-pre-autosektor. Formulár sa vypĺňa iba elektronickou formou. 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 02 455 26 428 každý pracovný deň od 07:30 do 15:30 alebo prostredníctvom emailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..


Povinnosti inštruktora po absolvovaní pravidelného kurzu inštruktorov

93/2005 Z.z.
§ 10 Inštruktorský preukaz

Držiteľ inštruktorského preukazu môže požiadať o predĺženie jeho platnosti Okresný úrad v sídle kraja v poslednom roku jeho platnosti.

Žiadosť na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu obsahuje:

a) údaje podľa § 3 ods. 3 písm. a) a b)
b) číslo inštruktorského preukazu
c) doklad o psychologickom vyšetrení nie starší ako tri mesiace
d) doklad o absolvovaní doškoľovacieho kurzu inštruktorov podľa § 11 ods. 1 písm. a) - SKVZA zasiela elektronicky priamo okresnému úradu v sídle kraja
e) aktuálnu farebnú fotografiu tváre žiadateľa s rozmermi 20x25 mm.
Okresný úrad v sídle kraja predĺži platnosť inštruktorského preukazu žiadateľovi, ktorý:
a) podal žiadosť o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu v lehote podľa odseku 2,
b) absolvoval doškoľovací kurz inštruktorov podľa § 11 ods. 1 písm. a),
c) je spôsobilý podľa psychologického vyšetrenia vykonávať činnosť inštruktora,
d) je bezúhonný.
Okresný úrad v sídle kraja predĺži platnosť inštruktorského preukazu do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti vydaním nového inštruktorského preukazu na dobu desať rokov, ak sú splnené podmienky podľa odseku 3.
Žiadosť o vydanie/predĺženie IP nájdete na stránke MINV SR.

Oznam o zmene úradných hodín dňa 20.07.2021

Úrad Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl dňa 20.07.2021 ruší úradné hodiny z dôvodu školenia zamestnancov úradu. 

Úrad bude z toho dôvodu pre verejnosť zatvorený. Od 21.07.2021 budú úradné hodiny presne podľa harmonogramu. 

 

Ďakujeme za pochopenie.  

 


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

+421 2 455 26 428
+421 903 455 665
skvza@skvza.sk

Kontaktujte nás

Anna BIZNÁROVÁ
ekonom@skvza.sk | 0910 699 445

Katarína JAJCAJ
urad@skvza.sk | 0911 951 309

Ing. Milan PAJERSKÝ
kurzy@skvza.sk | 0903 455 665

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené. Created by onuo.sk