logo

Autoškoly a školiace strediská inštruktorov

Výcvik v autoškolách a školiacich strediskách inštruktorov autoškôl sa riadi usmernením ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky k prevádzkovaniu niektorých činností – školení a skúšok v oblasti cestnej dopravy v období od 12. februára 2021 - COVID automat (.pdf, 304 kB).

Výkon týchto činností sa riadi regionálnym sfarbením okresov a nie celoplošne pre celú SR. V prípade bližších informácií k regionálnemu COVID automatu (regionálne sfarbenie), je potrebné kontaktovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva SR, prípadne vychádzať z platných uznesení vlády SR k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19.

Podľa informácií z Prezídia Policajného zboru, Ministerstvo vnútra SR od pondelka 15. 2. 2021 spúšťa (obnovuje) výkon záverečných skúšok z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla.

V prípade informácií týkajúcich sa súčasnej epidemiologickej situácie, vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a uznesení vlády SR týkajúcich sa tejto situácie je potrebné kontaktovať  Úrad verejného zdravotníctva SR.

Všetky dostupné informácie sú priebežne aktualizované na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR  a na facebookovom profile Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Aktuálne informácie a tiež jednotlivé kontakty sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na stránke Koronavírus na Slovensku.


Informácia predsedu SKVZA

Vážení autoškoláci,

ako ste už zaznamenali, máme podporu ministra dopravy pán Doležala a preto za predstavenstvo SKVZA Vás chceme informovať, že sa nepridáme ku nátlakovým akciám a ani neodporúčame našim členom sa na nich zúčastňovať.
My sme za rokovania a rozumné riešenia, ktoré budú spĺňať  spoločný cieľ a pevne verím, že konštruktívny rozhovor prinesie viac. Zo strany SKVZA bol spracovaný návrh COVID automatu a rovnako aj návrh kompenzácií za pandemické škody v prevádzkach autoškôl.

Verím, že nájdeme spoločné prospešné riešenie.

Ing. Jozef Rohaľ, predseda SKVZA


Na vedomie členom SKVZA

Dňa 8.2.2021 bola odoslaná táto žiadosť.

Dobrý deň pán Jaroslav Kmeť, štátny tajomník MDV SR.

Viem, že situácia nie je jednoduchá, ale chceme sa pripomenúť aj my autoškoláci, pretože sme sa nenašli v COVID automate, ktorý platí od dnešného dňa.
Slovenská komora autoškôl má dlhodobú veľmi dobrú spoluprácu s MDV SR a priebežne spoločne pracujeme  v legislatívnej oblasti a aj v metodickej oblasti vzdelávania vodičov. Aj v tomto zložitom období prebieha korektná komunikácia a spoločne sme vypracovali návrh COVID automatu pre oblasť vzdelávania a školenia vodičov (hotový je už viac ako dva týždne).

Vzhľadom na teraz platný COVID automat, kde sú podrobne popísané možnosti pre všetky druhy činností, sme my bohužiaľ „nezaradení“ a teda nie je ani možné vykonávať žiadnu činnosť. V riadku „iné“ je dokonca aj v zelenej časti ....“podľa usmernenia“, teda aj keby bola len monitorovacia situácia (čo by bolo pre všetkých super!), aj takto by autoškoly boli stále zakázané (smernica nie je vydaná).

Navrhujem preto, aby sa doplnila profesia „autoškoly, školenia, kurzy, KKV,“ a teda všetky druhy odborov patriacich pod rezort MDV SR tak, ako je to v spoločnom návrhu, alebo aby sme boli priradení prípadne ku SŠ (stredným školám) pod rezort MŠ SR, pretože výstupom autoškoly je doklad o vzdelaní na úrovni výučného listu a to je VODIČSKÉ OPRÁVNENIE.  Týmto dokladom sa dnes živia státisíce ľudí – profesionálnych vodičov a rovnako ho denne využívajú všetci ostatní na dochádzku do práce a pre výkon svojho iného povolania.
Takto by sa mohla rozbehnúť činnosť autoškôl, ktoré zamestnávajú viac ako 2000 inštruktorov a vychovávajú pre našu spoločnosť dôležitú profesiu – vodič.

Týmto zdôrazňujem, že naše zariadenia a teda naša profesia je minimálne rovnako dôležitá ako sú ostatné uvedené v popise COVID automatu.
SKVZA zároveň úzko spolupracuje s ČESMAD Slovakia a rovnako sme pripravili a predložili aj návrh na kompenzáciu následkov pandémie jak pre dopravné firmy, tak aj pre autoškoly.

Zároveň sme pripravení sa ďalej spoločne podieľať pri riešení spoločných problémov a aj príprave novej legislatívy.

Za porozumenie a Vašu podporu vopred ďakujem.

Ing. Jozef Rohaľ, predseda SKVZA.

0903902761

 


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

+421 2 455 26 428
+421 903 455 665
skvza@skvza.sk

Kontaktujte nás

Anna BIZNÁROVÁ
ekonom@skvza.sk | 0910 699 445

Katarína JAJCAJ
urad@skvza.sk | 0911 951 309

Ing. Milan PAJERSKÝ
kurzy@skvza.sk | 0903 455 665

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené. Created by onuo.sk