logo

Nový inštruktorský kurz Žilina

V priebehu mesiaca február Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl otvára nový inštruktorský kurz vo výcvikovom stredisku Autoškola Líška Žilina. V prípade, ak máte záujem, je potrebné vyplniť prihlášku na tomto linku https://www.jiscd.sk/odborne-sposobilosti/sluzby-pre-ostatne-odborne-sposobile-osoby/instruktori-autoskol/prihlasenie-sa-na-kurzy-ikdki/ Cena kurzu je 1500 €. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. 


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z.z. o autoškolách

V parlamente je novela zákona, v ktorej sa jedná o možnosť zriadenia autoškôl Ministerstva vnútra a Ministerstva obrany SR a k tomu úprava ustanovení týkajúce sa činnosti inštruktorov v týchto autoškolách. Ostatné predpisy vzťahujúce sa na registrované autoškoly ostávajú v platnosti tak ako doteraz. 

 

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky nájdete tu: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=505761 

 


Informácia pre držiteľov inštruktorských preukazov

Podľa § 22c ods. 2 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 93/2005 Z. z.“) sú držitelia inštruktorských preukazov vydaných do 22. mája 2020 povinní absolvovať prvý doškoľovací kurz podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 93/2005 Z. z. najneskôr do 22. mája 2022. Ak sa platnosť inštruktorského preukazu skončí pred 23. májom 2022, je držiteľ takéhoto inštruktorského preukazu povinný podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 93/2005 Z. z.  pred uplynutím jeho platnosti. Na doškoľovací kurz inštruktorov podľa odseku 1 písm. a) je držiteľ inštruktorského preukazu povinný prihlásiť sa najneskôr dva mesiace pred uplynutím lehoty podľa prvej vety.


JISCD - plánovaná odstávka

 

Vážení používatelia,

 

dovoľujeme si vás upozorniť na plánovanú odstávku služieb systému JISCD-ESD, ktorá prebehne v termíne 21.1. od 19:00 do 22.1. 1:00.

 

Dôvodom odstávky je aktualizácia systému. Počas odstávky jednotlivé aplikácie JISCD nebudú dostupné, ale odstávka nebude mať vplyv na výučbu v rámci autoškôl. Dáta z výučby zaslané počas odstávky, budú spracované po jej skončení.

 


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

+421 2 455 26 428
+421 903 455 665
skvza@skvza.sk

Kontaktujte nás

Anna BIZNÁROVÁ
ekonom@skvza.sk

Katarína JAJCAJ
urad@skvza.sk

Ing. Milan PAJERSKÝ
kurzy@skvza.sk

 

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené. Created by onuo.sk