logo

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z.z. o autoškolách

V parlamente je novela zákona, v ktorej sa jedná o možnosť zriadenia autoškôl Ministerstva vnútra a Ministerstva obrany SR a k tomu úprava ustanovení týkajúce sa činnosti inštruktorov v týchto autoškolách. Ostatné predpisy vzťahujúce sa na registrované autoškoly ostávajú v platnosti tak ako doteraz. 

 

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky nájdete tu: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=505761 

 


Informácia pre držiteľov inštruktorských preukazov

Podľa § 22c ods. 2 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 93/2005 Z. z.“) sú držitelia inštruktorských preukazov vydaných do 22. mája 2020 povinní absolvovať prvý doškoľovací kurz podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 93/2005 Z. z. najneskôr do 22. mája 2022. Ak sa platnosť inštruktorského preukazu skončí pred 23. májom 2022, je držiteľ takéhoto inštruktorského preukazu povinný podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 93/2005 Z. z.  pred uplynutím jeho platnosti. Na doškoľovací kurz inštruktorov podľa odseku 1 písm. a) je držiteľ inštruktorského preukazu povinný prihlásiť sa najneskôr dva mesiace pred uplynutím lehoty podľa prvej vety.


JISCD - plánovaná odstávka

 

Vážení používatelia,

 

dovoľujeme si vás upozorniť na plánovanú odstávku služieb systému JISCD-ESD, ktorá prebehne v termíne 21.1. od 19:00 do 22.1. 1:00.

 

Dôvodom odstávky je aktualizácia systému. Počas odstávky jednotlivé aplikácie JISCD nebudú dostupné, ale odstávka nebude mať vplyv na výučbu v rámci autoškôl. Dáta z výučby zaslané počas odstávky, budú spracované po jej skončení.

 


Podmienky pre autoškoly a školiace strediská od 19.01.2022

Od 19.januára autoškoly opäť v režime OTP.

Prevádzky zariadení autoškôl a školiacich stredísk inštruktorov vykonávajúcich inštruktorské kurzy a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie
a pravidelného výcviku a osôb poverených vykonávaním kvalifikačných kurzov
(1) Všetkým prevádzkovateľom autoškôl a školiacim strediskám inštruktorov vykonávajúcim inštruktorské
kurzy a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri,musí byť interiér,najmä volant a rýchlostná páka,
vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
b) pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov
tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu
vozidla používajú,
c) počas prebiehajúcej výučby teórie akonania záverečných skúšok zabezpečiť vučebni minimálne 2m
vzdialenosť medzi účastníkmi príslušného kurzu; uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a príslušného
skúšobného komisára,
d) zabezpečiť, aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka
kurzu žiadna ďalšia osoba; uvedené sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vo vedení vozidla.

Počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; táto povinnosť neplatí pre:
1. deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby,
2. pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v prevádzke sa v jednom
okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník,
3. teoretické časti vzdelávacích kurzov či autoškôl, a to v prípade ak plocha prevádzky určená pre
zákazníkov nedosahuje 250 m2; za týchto okolností sa maximálny počet účastníkov prítomných
v prevádzke určuje na počet 30


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

+421 2 455 26 428
+421 903 455 665
skvza@skvza.sk

Kontaktujte nás

Anna BIZNÁROVÁ
ekonom@skvza.sk | 0910 699 445

Katarína JAJCAJ
urad@skvza.sk | 0911 951 309

Ing. Milan PAJERSKÝ
kurzy@skvza.sk | 0903 455 665

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené. Created by onuo.sk