logo

Uznesenie vlády SR z 28. októbra 2020

Rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18844/1


Súhrn povinných opatrení pre prevádzky autoškôl k 26.10.2020

1.)Na všetky vstupy do prevádzky autoškoly je potrebné viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať nižšie uvedené hygienické opatrenia:

-každá osoba v interiéri musí mať prekryté horné dýchacie cesty – nos aj ústa (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka)
-pri vchode do prevádzky umiestnite dezinfekciu na ruky, prípadne poskytnite jednorazové rukavice
-vstúpiť môžu iba osoby s telesnou teplotou najviac 37°C (aj keď nie je úplne jasné či z tohto vyplýva povinnosť a sankcia pre prevádzku, alebo pre zákazníka, odporúčame zaviesť meranie teploty pred vstupom)
-v priestore sa môže nachádzať nanajvýš 1 klient na každých 15m2 plochy  prevádzky (do tohto nepočítajte plochy skladov, servisov, iných technických zón, tieto počty neplatia pre deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby)
-naďalej je potrebné dodržiavať odstupy medzi osobami najmenej 2 metre (okrem osôb z jednej domácnosti).

2.) Hromadné podujatia sa môžu konať do počtu osôb 6 (za istých okolností sa to môže vzťahovať aj na pracovné porady, pokúste sa siahnuť po online riešeniach ak to je možné)

3.) Teoretickú výuku môžeme vykonávať zatiaľ iba dištančným spôsobom (mimo kurzov KKV)

4.) Praktický výcvik nie je možný kvôli zákazu vychádzania vzťahujúcemu sa pre klientov.

5.) Priestory často vetrajte, pravidelne dezinfikujte dotykové plochy (kľučky, používané prístroje, nástroje a pomôcky, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucidným účinkom)

6.) Pri návrate zamestnanca po nariadenej domácej izolácií, je zamestnávateľ povinný od pracovníka požadovať:

  • preukázanie splnenia povinnosti absolvovať izoláciu v domácom prostredí ukončenú negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách na území Slovenskej republiky
    alebo
  • potvrdenie o prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky staršie ako 10 dní

 Ak pracovník nebude schopný preukázať sa hore uvedeným, prevádzkovateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v jeho územnom obvode a odoprieť tejto osobe vstup do všetkých priestorov pracoviska alebo prevádzky.

7.) Vyhradený čas pre osoby nad 65 osôb sa vzťahuje pre potraviny a drogériu, nemal by sa vzťahovať na iné prevádzky.

 

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE:

Musím mať prevádzku autoškoly z titulu nariadenia zatvorenú?

Nie, prevádzku autoškoly môžete mať otvorenú. Súkromní zákazníci k Vám ale prísť nemôžu. Výnimkou sú len podnikatelia alebo živnostníci, ktorí potrebujú službu pre výkon ich povolania – to znamená, že môžete vykonávať administratívne úkony spojené napr. s kurzami KKV, ukončenie kurzov referentov, ...

 

Ak nepatrím k výnimkám z nariadenia vlády a do mojej autoškoly príde zákazník, mám problém ja alebo on?

Problém má zákazník, pretože porušil zákaz vychádzania a navštívil prevádzku, ktorá nepatrí medzi vymenované výnimky. Ak by prišla kontrola, prevádzkovateľ autoškoly by nemal byť potrestaný.

 

Mám ako podnikateľ nárok na nejakú kompenzáciu od štátu?

Áno aj napriek tomu, že podniky nebudú zatvorené povinne, štát naďalej poskytuje príspevky z takzvaného balíka prvej pomoci.
Zamestnávatelia si môžu vybrať medzi príspevkom na mzdu zamestnanca vo výške 80 percent super-hrubej mzdy alebo najviac 1100 eur, alebo príspevkom pri poklese tržieb, ktorý je najviac 810 eur na zamestnanca. Živnostníci majú tiež nárok na príspevok pri poklese tržieb vo výške od 270 do 810 eur.

 
Úrad SKVZA

 


Situácia na Slovensku - COVID 19

Tlačová beseda Igora Matoviča a ministrov po rokovaní ÚKŠ o lockdowne a testovaní 
https://www.ta3.com/clanok/1195219/tb-i-matovica-a-ministrov-po-rokovani-uks-o-lockdowne-a-testovani.html

Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu nájdete na:

www.korona.gov.sk a www.somzodpovedny.sk 

Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/290/20201023

„Celú situáciu pozorne sledujeme a  všetky aktuálne informácie budú včas uverejnené až po vydaní ako oficiálny dokument.
Rovnako odporúčame, aby ste vo svojich regiónoch pozorne sledovali vyhlásenia regionálnych úradov verejného zdravotníctva.“

 

Ing. Jozef Rohaľ, predseda P SKVZA


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

+421 2 455 26 428
+421 903 455 665
skvza@skvza.sk

Kontaktujte nás

Anna BIZNÁROVÁ
ekonom@skvza.sk | 0910 699 445

Katarína JAJCAJ
urad@skvza.sk | 0911 951 309

Ing. Milan PAJERSKÝ
kurzy@skvza.sk | 0903 455 665

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené. Created by onuo.sk