logo

Informácia predsedu SKVZA

Prosíme jednotlivých inštruktorov a prevádzkovateľov autoškôl aby nezaťažovali úrad SKVZA písomne alebo telefonicky otázkami, na ktoré si každý môže nájsť odpoveď v predpisoch, usmerneniach a vyhláškach tak, že si to jednoducho naštuduje sám. 
Až samotná prevádzka autoškôl podľa teraz platného COVID automatu nám ukáže jednotlivé možnosti vykonávania konkrétneho výcviku. Nevieme vopred uhádnuť všetky varianty a ani navzájom sa vylučujúce kombinácie, preto odporúčame autoškolákom aby postupovali podľa legislatívy a hľadali spôsoby ako to vykonať. V tejto chvíli môžeme pracovať iba v možnostiach, ktorú sú k dispozícií po okresoch. Nastavme si pozitívny prístup a buďme v očakávaní, aby sa situácia s pandémiou vyvíjala smerom k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení, až po zelenú fázu monitoring na celom Slovensku. 

 

predseda SKVZA
Ing. Jozef Rohaľ 


Autoškoly a školiace strediská inštruktorov

Výcvik v autoškolách a školiacich strediskách inštruktorov autoškôl sa riadi usmernením ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky k prevádzkovaniu niektorých činností – školení a skúšok v oblasti cestnej dopravy v období od 12. februára 2021 - COVID automat (.pdf, 304 kB).

Výkon týchto činností sa riadi regionálnym sfarbením okresov a nie celoplošne pre celú SR. V prípade bližších informácií k regionálnemu COVID automatu (regionálne sfarbenie), je potrebné kontaktovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva SR, prípadne vychádzať z platných uznesení vlády SR k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19.

Podľa informácií z Prezídia Policajného zboru, Ministerstvo vnútra SR od pondelka 15. 2. 2021 spúšťa (obnovuje) výkon záverečných skúšok z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla.

V prípade informácií týkajúcich sa súčasnej epidemiologickej situácie, vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a uznesení vlády SR týkajúcich sa tejto situácie je potrebné kontaktovať  Úrad verejného zdravotníctva SR.

Všetky dostupné informácie sú priebežne aktualizované na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR  a na facebookovom profile Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Aktuálne informácie a tiež jednotlivé kontakty sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na stránke Koronavírus na Slovensku.


Informácia predsedu SKVZA

Vážení autoškoláci,

ako ste už zaznamenali, máme podporu ministra dopravy pán Doležala a preto za predstavenstvo SKVZA Vás chceme informovať, že sa nepridáme ku nátlakovým akciám a ani neodporúčame našim členom sa na nich zúčastňovať.
My sme za rokovania a rozumné riešenia, ktoré budú spĺňať  spoločný cieľ a pevne verím, že konštruktívny rozhovor prinesie viac. Zo strany SKVZA bol spracovaný návrh COVID automatu a rovnako aj návrh kompenzácií za pandemické škody v prevádzkach autoškôl.

Verím, že nájdeme spoločné prospešné riešenie.

Ing. Jozef Rohaľ, predseda SKVZA


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

Martin MARCINČIN
skvza@skvza.sk

Ing. Mária ŠTRBOVÁ
ekonom@skvza.sk

Kontaktujte nás

Mobil: +421 911 951 309

Telefón:  +421 2 455 26 428

Email: skvza@skvza.sk
                 ekonom@skvza.sk

 

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené.