logo

Na vedomie členom SKVZA

Dňa 8.2.2021 bola odoslaná táto žiadosť.

Dobrý deň pán Jaroslav Kmeť, štátny tajomník MDV SR.

Viem, že situácia nie je jednoduchá, ale chceme sa pripomenúť aj my autoškoláci, pretože sme sa nenašli v COVID automate, ktorý platí od dnešného dňa.
Slovenská komora autoškôl má dlhodobú veľmi dobrú spoluprácu s MDV SR a priebežne spoločne pracujeme  v legislatívnej oblasti a aj v metodickej oblasti vzdelávania vodičov. Aj v tomto zložitom období prebieha korektná komunikácia a spoločne sme vypracovali návrh COVID automatu pre oblasť vzdelávania a školenia vodičov (hotový je už viac ako dva týždne).

Vzhľadom na teraz platný COVID automat, kde sú podrobne popísané možnosti pre všetky druhy činností, sme my bohužiaľ „nezaradení“ a teda nie je ani možné vykonávať žiadnu činnosť. V riadku „iné“ je dokonca aj v zelenej časti ....“podľa usmernenia“, teda aj keby bola len monitorovacia situácia (čo by bolo pre všetkých super!), aj takto by autoškoly boli stále zakázané (smernica nie je vydaná).

Navrhujem preto, aby sa doplnila profesia „autoškoly, školenia, kurzy, KKV,“ a teda všetky druhy odborov patriacich pod rezort MDV SR tak, ako je to v spoločnom návrhu, alebo aby sme boli priradení prípadne ku SŠ (stredným školám) pod rezort MŠ SR, pretože výstupom autoškoly je doklad o vzdelaní na úrovni výučného listu a to je VODIČSKÉ OPRÁVNENIE.  Týmto dokladom sa dnes živia státisíce ľudí – profesionálnych vodičov a rovnako ho denne využívajú všetci ostatní na dochádzku do práce a pre výkon svojho iného povolania.
Takto by sa mohla rozbehnúť činnosť autoškôl, ktoré zamestnávajú viac ako 2000 inštruktorov a vychovávajú pre našu spoločnosť dôležitú profesiu – vodič.

Týmto zdôrazňujem, že naše zariadenia a teda naša profesia je minimálne rovnako dôležitá ako sú ostatné uvedené v popise COVID automatu.
SKVZA zároveň úzko spolupracuje s ČESMAD Slovakia a rovnako sme pripravili a predložili aj návrh na kompenzáciu následkov pandémie jak pre dopravné firmy, tak aj pre autoškoly.

Zároveň sme pripravení sa ďalej spoločne podieľať pri riešení spoločných problémov a aj príprave novej legislatívy.

Za porozumenie a Vašu podporu vopred ďakujem.

Ing. Jozef Rohaľ, predseda SKVZA.

0903902761

 


Cvičný príves Pongratz

Predám – cvičný príves nákladný za osobné vozidlo
Kategória:  O1
Značka: Pongratz
Typ: LPA 180U
Rok výroby: 2000
Príves  je schválený  na cvičné účely.  Je vo veľmi dobrom stave.

Cena: 400.- €

Viac informácii dostanete na čísle  0908 723 337


Cvičný príves Agados

Predám – cvičný príves nákladný za osobné vozidlo
Kategória:  O2
Značka: Agados
Typ: O2B135/DCV261150AB/-VPB0B
Rok výroby: 2015

Príves je schválený na cvičné účely, hlavne na kód 96.  Je vo vynikajúcom stave. Ako nový.

Cena: 2 000.- €

Viac informácii dostanete na čísle  0908 723 337


Cvičné osobné vozidlo Fabia

 Predám – cvičné osobné vozidlo
Kategória:  M1
Značka: Škoda, Fabia
Typ: 5J/ABCGPBX01/NFM5FM52T11114NO
Rok výroby: 2013

Vozidlo  je schválené  na cvičné účely, je vybavený dvojitým ovládaním, ťažným zariadením, identifikačným zariadením autoškoly TSS Group, klímou, má absolvované všetky predpísané kontroly, ktoré treba k prevádzke vozidla.  Je vo veľmi dobrom stave.

Cena: 4 000.- €

Viac informácii dostanete na čísle  0908 723 337


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

Martin MARCINČIN
skvza@skvza.sk

Ing. Mária ŠTRBOVÁ
ekonom@skvza.sk

Kontaktujte nás

Mobil: +421 911 951 309

Telefón:  +421 2 455 26 428

Email: skvza@skvza.sk
                 ekonom@skvza.sk

 

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené.