logo

DOŠKOĽOVACÍ KURZ INŠTRUKTOROV - PRAVIDELNÝ - TERMÍNY

Zverejňujeme plánované termíny doškoľovacích kurzov inštruktorov - pravidelné jednodňové školenie v mesiaci marec 2024

01.03.2024 NITRA - ukončený

02.03.2024 BARDEJOV - ukončený

06.03.2024 BRATISLAVA - ukončený

11.03.2024 ŽILINA - ukončený

12.03.2024 NITRA - ukončený

12.03.2024 BARDEJOV - ukončený

16.03.2024 BARDEJOV - ukončený

19.03.2024 PREŠOV - ukončený

20.03.2024 ŽILINA - ukončený

27.03.2024 ŽILINA - ukončený

03.04.2024 BARDEJOV - ukončený

04.04.2024 PREŠOV - ukončený

05.04.2024 BARDEJOV - ukončený

09.04.2024 ŽILINA - ukončený

19.04.2024 NITRA - ukončený

20.04.2024 BRATISLAVA - ukončený

23.04.2024 ŽILINA - ukončený

25.04.2024 PARTIZÁNSKE - ukončený

29.04.2024 BRATISLAVA - ukončený

30.04.2024 ŽILINA - ukončený

03.05.2024 NITRA - ukončený

03.05.2024 ŽILINA - ukončený

04.05.2024 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - ukončený

07.05.2024 ŽILINA - ukončený

09.05.2024 BARDEJOV - ukončený

09.05.2024 NITRA - ukončený

11.05.2024 PREŠOV - ukončený

15.05.2024 BRATISLAVA - ukončený

17.05.2024 NITRA - ukončený

19.07.2024 NITRA - voľný

19.07.2024 BARDEJOV - obsadený

26.07.2024 ŽILINA - voľný

13.08.2024 ŽILINA - voľný

17.08.2024 BARDEJOV - voľný

23.08.2024 NITRA - voľný

Účastníkov sme na termíny zaraďovali v prípade, pokiaľ bola na úrade SKVZA prijatá prihláška. 

Ak nemáte podanú prihlášku a je potrebné absolvovať pravidelné školenie inštruktorov v niektorom uvedenom voľnom termíne,

je potrebné kontaktovať úrad SKVZA 


KEDY SA PRIHLASOVAŤ NA PRAVIDELNÝ DOŠKOĽOVACÍ KURZ

Informácia pre inštruktorov autoškôl - ako a kedy sa prihlasovať na doškoľovací kurz inštruktorov - pravidelný (jednodňové školenie inštruktorov). 

 

1. Absolvovanie pravidelného výcviku prvý krát po udelení inštruktorského oprávnenia 

Po absolvovaní kurzu na získanie inštruktorského oprávnenia a úspešnej záverečnej skúške účastník žiada okresný úrad o vydanie inštruktorského preukazu.

Po splnení podmienok je účastníkovi vydaný inštruktorský preukaz na dobu 10 rokov. 

Podľa zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách - je inštruktor povinný absolvovať doškoľovací kurz inštruktorov - pravidelný do dvoch rokov od UDELENIA (nie vydania)
a potom periodicky v dvojročnom intervale. 

Príklad:

Záverečná skúška bola 17.02.2022. Okresný úrad vydal inštruktorský preukaz 20.03.2022 s platnosťou do 17.02.2032. Najneskôr sa musí inštruktor zúčastniť prvého 

pravidelného školenia do 17.02.2024. Prihláška sa podáva najneskôr dva mesiace pred uplynutím lehoty na absolvovanie pravidelného školenia inštruktorov. 

2. Absolvovanie pravidelného výcviku po predĺžení platnosti inštruktorského oprávnenia

Držiteľ inštruktorského oprávnenia je povinný absolvovať periodicky každé dva roky doškoľovací kurz inštruktorov - pravidelný. Predĺženie platnosti inštruktorského

oprávnenia a jeho vydanie  nemá vplyv na dátum absolvovania pravidelného výcviku. 

Príklad: 

Pravidelný výcvik inštruktorov bol absolvovaný 20.03.2022. Najbližší pravidelný výcvik má byť absolvovaný do 20.03.2024. 

Ak inštruktor predlžoval platnosť inštruktorského oprávnenia napr. 15.06.2023 a bol mu vydaný nový "predĺžený" inštruktorský preukaz, tak inštruktor si stále "stráži"

dvojročný interval do 20.03.2024 a stále periodicky  každé dva roky. 

Prihláška na doškoľovací kurz inštruktorov - pravidelný sa podáva podľa zákona najneskôr dva mesiace pred uplynutím lehoty účasti na školení.

 

3. Rozšírenie inštruktorského oprávnenia - postupuje sa podľa bodu 1, kedy je udelené inštruktorské oprávnenie. 

 

 

 

 

 


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

+421 2 455 26 428
+421 903 455 665
skvza@skvza.sk

Kontaktujte nás

Anna BIZNÁROVÁ
ekonom@skvza.sk | 0910 699 445

Katarína JAJCAJ
urad@skvza.sk | 0911 951 309

Ing. Milan PAJERSKÝ
kurzy@skvza.sk | 0903 455 665

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené. Created by onuo.sk